Projetkēšana un būvniecība

SIA Neoprojekts ir pieredzējušu būvinženieru kolektīvs. Mēs projektējam un būvējam lauksaimniecības, ražošanas un sabiedriskās ēkas un būves. Strādājam ar jebkuras sarežģītības ēku un būvju projektiem.

 

Mums ir pieredze šādu lauksaimniecības objektu projektēšanā un būvniecībā:

 • Govju kūtis,
 • cūku kūtis,
 • vistu kūtis,
 • aitu kūtis,
 • Barības noliktavas,
 • mēslu krātuves,
 • skābbarības bedres,
 • graudu bunkuri,
 • angāri,
 • noliktavas,
 • graudu kaltis un kompleksi u.c.

Mums ir pieredze šādu ražošanas objektu  projektēšanā:

 • Granulu ražošanas rūpnīca,
 • dzirnavas,
 • miltu maisījumu ražotne,
 • zivju pārstrādes rūpnīcas,
 • dārzeņu pārstrādes rūpnīca,
 • piena rūpnīca u.c.

Mums ir pieredze šādu sabiedrisko ēku projektēšanā:

 • Bērnudārzi,
 • sociālās mājas,
 • skolas,
 • sporta laukumi un citas ēkas un būves.